>> Αρχείο Ισολογισμών

03/09/2016 : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΡΧΕΙΟ PDF

09/08/2016 : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΡΧΕΙΟ PDF

09/08/2016 : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΡΧΕΙΟ WORD

Διαχειριστική Χρήση 01/01/2014 έως 31/12/2014 :

07/09/2015 : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

09/09/2015 : ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Διαχειριστική Χρήση 01/01/2013 έως 31/12/2013 :

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Διαχειριστική Χρήση 01/01/2012 έως 31/12/2012 :

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ